AEG EcoLine

Нашите най-енергоефективни уреди – пестят ресурси, като същевременно осигуряват изключителна ефективност.

85%

Данните основани на научни доказателства показват, че употребата на електроуредите оказва сериозно влияние върху климата. По време на експлоатационния живот на уреда, около 85%* от неговото въздействие върху околната среда се случва у дома. Ето защо ние проектираме иновативни продукти, за да допринесем за намаляване на влиянието върху околната среда – създавайки уреди, които осигуряват ефективност без компромис. Продуктите EcoLine Ви помагат да направите най-добрия избор, всеки път когато ги ползвате.

Принципи за подбор на Ecoline уреди

Уредите Ecoline са избрани на база влиянието им върху околната среда.

Най-ефективните и конкурентни на европейския пазар енергийни стикери.

Функции разработени, за да бъдат ефективни без усилия.

ТЪРСЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ

По-долу ще откриете символите и етикетите, свързани с продуктите AEG Ecoline. Те ще Ви помогнат да идентифицирате някои от основните предимства и характеристики в тази продуктова гама.

AEG EcoLine

Продуктите Ecoline са подбрани на база ефективност и въздействие върху околната среда през целия им експлоатационен живот.

Енергиен Стикер

Европейското законодателство класифицира продуктите от най-ефективни до най-малко ефективни според тяхната консумация на енергия в кВч.

YourEko

Независима система на оценяване, която представя финансовото отражение спрямо специфичната за страната енергийна ефективност.