Времето, което показва дисплеят на барабанната сушилня, не съответства на времето, посочено на енергийния стикер

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 12:49

Проблем: 

  • Времето, което показва дисплеят на барабанната сушилня, не съответства на времето, посочено на енергийния стикер

Приложимо към: 

  • Вентилационна сушилня 
  • Кондензационна сушилня 
  • Сушилня с термо помпа 

Решение: 

1. Времето, изписано на дисплея на сушилните, не е същото като посоченото време на енергийните стикери.  

  • Енергийните стикери указват времето за изсушаване при максимално зареждане.
  • Времето, показано на дисплея, е времето за сушене на реално зареденото количество.
  • Сушилнята суши средно около 5 кг всеки път, така че показаното време е за това зареждане.