Вратата на сушилнята се отваря по време на цикъл

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 13:00

Ако вратата на сушилнята се отваря по време на цикъл за сушене, това може да се дължи на претоварване на машината. Премахнете част от дрехите и опитайте отново. Ако проблемът продължи да се проявява, се обърнете към оторизирания сервизен център.