Вълнените дрехи са се свили след цикъла на сушене

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:32

Проблем: 

  • Вълнените дрехи са се свили след цикъла на сушене 
  • Сушилнята се нагрява твърде много 

Приложимо към: 

  • Сушилня с термо помпа 
  • Пералня и сушилня с термо помпа 

Решение: 

1. Използвайте само специална програма за нежно сушене на вълнени дрехи за ръчно пране. Отстранете незабавно дрехите, когато програмата свърши.  

Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е одобрен от компанията Woolmark за сушене на вълнени дрехи, обозначени с „ръчно пране“, при условие че дрехите се сушат съобразно с инструкциите, предоставени от производителя на тази машина.  

2. Не превишавайте максималното количество, описано в главата „Програми“, или показано на дисплея.   

БЕЛЕЖКА: Указанието за количество натоварване винаги се отнася до теглото на сухото пране.