Сушилнята свива дрехите

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 13:53

Проблем: 

  • Сушилнята свива дрехите 
  • Сушилнята се нагрява твърде много 

Приложимо към: 

  • Вентилационна сушилня 

  • Кондензационна сушилня 

  • Сушилня с термо помпа 

Решение:

1. Сменете времетраенето на програмата.  

Проверете своето ръководство на потребителя относно времето на сушене, необходимо за различни видове пране. 

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.  

2. Изберете подходящата програма за сушене въз основа на указанията върху фабричния етикет.  

3. Сушете само тъкани, които могат да се сушат в барабанната сушилня. 

Следвайте инструкциите на фабричния етикет.