Сушилнята показва съобщение за грешка Е20, С2 или издава 2 бипкания / 2 примигвания

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 13:55

Проблем:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е20, С2 или издава 2 бипкания / 2 примигвания. Това показва проблем с източването, помпата или софтуера.

Приложимо към:

  • Вентилационна сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с термо помпа

Решение:

1. Проверете дали маркуча за външно източване е свързан правилно с канализацията (ако е приложимо).

За директно изпомпване на водата в канализацията свържете външен маркуч за източване към кондензационната сушилня. В горната част на гърба на сушилнята има червен или зелен маркуч. Той трябва да бъде разпънат и удължен с допълнителен маркуч. Водата вече няма да се стича в резервоара за вода, а ще изтича директно в канализацията

2. Проверете дали маркучът не е усукан, или запушен и дали някъде не е извит (ако е приложимо).

За да избегнете усуквания, скъсете маркуча, така че той да виси свободно в канализацията. Ако не направите това, възможно е да бъде изведен код за грешка или да възникне теч.

3. Нулирайте уреда

  • Отстранете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач). 
  • След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

4. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.