Сушилнята показва символ на катинар на дисплея и не стартира - защитата от деца е активна

Последно актуализиран 19.12.2023 г. 9:20

Проблем

  • Сушилнята показва катинар
  • Не може да стартира програмата за сушене, сушилнята е заключена
  • Как да деактивирам заключването за деца в сушилнята?

Отнася се за

  • Сушилня

Решение

Когато заключването за деца е активирано, не можете да извършвате други действия, освен да включвате или изключвате уреда с бутона/плъзгача.

Програмата не може да бъде стартирана или променена случайно, докато машината работи.

Методът за деактивиране на ключалката варира между моделите. Вижте ръководството за потребителя за повече информация относно устройството.

Бутоните за заключване от деца обикновено са маркирани на контролния панел със символ на катинар (пример по-долу).

Деактивиране: натиснете и задръжте маркирания(те) бутон(и) за 3-5 секунди, докато катинарът вече не се вижда на дисплея

Активиране: натиснете и задръжте маркирания бутон(и) за 3-5 секунди, докато катинарът се появи на дисплея