Сушилнята показва код за грешка СЕ или CF

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:20

Проблем:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка CE / CF

Отнася се за:

  • сушилня

Резолюция:

1. Ако сушилнята показва код за грешка CE или CF, има проблем с електрониката.

2. За да разрешите този проблем, свържете се с оторизиран сервизен център.

За да ви помогнем да определите точния характер на проблема, препоръчваме ви да посетите някой от нашите оторизирани техници, за да проверите уреда и да отстраните проблема.

Внимание: Не препоръчваме да използвате продукта, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете продукта и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.