Сушилнята показва код за грешка С6

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:17

Проблем:

  • Сушилнята  показва съобщение за грешка C6

Отнася се за:

  • сушилня

Резолюция:

1. Ако сушилнята показва код за грешка C6, има проблем със сензора за влага.

Цикълът отнема повече от нормалното, повече от 4,5 часа.

  • Проверете дали машината е свързана към заземен контакт.
  • Ако не, има проблем с измерването на влагата, който може да бъде поправен от Оторизиран сервиз.

2. За да ви помогнем да определите точния характер на проблема, препоръчваме ви да посетите някой от нашите оторизирани техници, за да проверите уреда и да отстраните проблема.

Внимание: Не препоръчваме да използвате продукта, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете продукта и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.