Сушилнята показва код за грешка С0 / СО

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 13:13
Кодът за грешка С0 или СО означава, че в машината няма неизправност.