Сушилнята показва код за грешка ЕНО, ЕН0

Последно актуализиран 12.5.2023 г. 7:26

Проблем

  • Сушилнята показва съобщение за грешка ЕНО, ЕН0. Указва проблем с електрозахранването

Отнася се за

  • Вентилационна сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с термо помпа

Решение

1. Проверете електрозахранването, като включите различен уред в същия контакт и вижте дали той ще работи.

Ако и другият уред не работи, най-вероятно има проблем с електрозахранването.

Предупреждение: Никога не използвайте удължителен кабел за свързване на уреди. Това може да предизвика късо съединение или опасност от пожар.

Важно: Свържете се с местен електротехник за съвет и насоки относно отстраняване на проблеми с окабеляването.

2. Нулирайте уреда

  • Изключете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач).
  • След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от техник, дори по време на гаранционния срок.
Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на техника ни да установи причината за проблема.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.

Причина

  • Код за грешка EHO (EH0) или всеки код, започващ с EH.. (т.е. EH1, EH2) показват възможен проблем със захранването, като например твърде ниско/твърде високо напрежение, нестабилно захранване