Сушилнята не се включва след цикъл на сушене

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 13:06

Проблем:

  • Сушилнята не се включва след цикъл на сушене. Това показва технически проблем с уреда.

Приложимо към:

  • Вентилационна сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с термо помпа

Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.