Сушилнята не работи / не реагира

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:25

Проблем:

  • Сушилнята не работи / не реагира
  • Няма реакция за бутон ON / OFF
  • Ненормална работа на уреда

Отнася се за:

  • Сушилня с електронно управление

Резолюция:

1. Извадете щепсела от контакта.

2. Включете друго устройство (напр. Сешоар / ютия) към електрическия контакт (този тест е да проверите дали няма проблем с електрическия контакт).


  • Ако друг уред се включи, това означава, че няма проблем с контакта
  • Ако друг уред не се включи, това означава, че има проблем с контакта


3. В случай, че няма проблем с електрическия контакт (точка 2.А), оставете проблемния уред за 15 минути изключен, след това го включете отново, ако все още не работи, свържете се с Оторизиран сервиз.

4. В случай на неизправност на електрическия контакт (точка 2.Б), свържете се с местния електротехник.

Причина:

  • В някои специфични случаи, причинени от смущения в захранването, електронните устройства могат да спрат да работят нормално или дори да не реагират на бутон ON / OFF