Сушилнята изгаря предпазители/ задейства дефектнотокова защита

Последно актуализиран 16.3.2020 г. 11:04
  • Не свързвайте пералня и сушилня към веригата на един и същ предпазител. Необходимото захранване за двата уреда в комбинация би превишило 13 ампера.
  • При задействане на прекъсвач за остатъчен ток или изгаряне на предпазител когато включвате или изключвате уреда, това обикновено се дължи на утечка към земя или късо съединение.
  • Този проблем може да е причинен от неправилно свързване на уреда. Включете уреда някъде другаде.
  • Ако към една и съща верига на предпазител са свързани няколко уреда, това може да доведе до изгаряне на предпазител или задействане на прекъсвач за остатъчен ток.
  • Никога не използвайте удължител за свързване на уредите, тъй като това може да предизвика късо съединение или опасност от пожар
  • Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.