Сушилнята Iron Aid показва код за грешка ERR

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:10

Проблем:

  • Сушилнята Iron Aid показва съобщение за грешка Err

Отнася се за:

  • Сушилня Iron Aid

Резолюция:

1. Ако сушилнята Iron Aid показва съобщение за грешка Err, напълнете резервоара за пара до максимално ниво.

2. Ако иконите все още мигат, свържете се с оторизиран сервизен център.

Внимание: Не препоръчваме да използвате продукта, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете продукта и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.