Символът за почистване на кондензатора свети

Последно актуализиран 20.3.2024 г. 8:25

Въпрос: 

  • Символът за почистване на кондензатора свети. Указва, че кондензаторът трябва да се почисти. 

Приложимо към:

  • Сушилня с термо помпа 
  • Сушилня с кондензатор 

Решение:

1. Почистете кондензатора, филтрите и въздухопроводите.

Почистване на сушилни- филтри и кондензатор

За повече информация, направете справка с вашия наръчник на потребителя. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.      

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.    

БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксуван за сервизно посещение от техник, дори през време на гаранционния срок.