Осветлението в барабана на сушилнята не работи

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:13

Проблем:

  • Светлината в барабана на сушилнята не работи

Отнася се за:

  • Сушилня

Резолюция:

1. Ако машината е нова, проверете дали спецификацията на устройството включва вътрешна светлина.

2. Ако сушилнята е включена и светлината в барабана не работи, свържете се с оторизиран сервизен център.

Внимание: Не препоръчваме да използвате продукта, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете продукта и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.