Когато отворя моята сушилня, намирам голямо количество власинки / мъх

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 12:44

Проблем 

  • Когато отворя моята сушилня, намирам голямо количество власинки / мъх. Нормално е по време на процеса на сушене да се образуват власинки и това не може да се избегне. Този процес зависи силно от зареждането (напр. нови кърпи, полар и др.). 

Приложимо към 

  • Вентилационна сушилня 
  • Кондензационна сушилня 
  • Сушилня с термо помпа 

Решение   

1. Проверете циркулацията на въздуха по време на почистване. 

2. Почистете филтрите в отвора на вратата.  

3. В случай, че сушилнята е с кондензатор или термопомпа, почистете също кондензатора, който се намира в долната част на уреда ви.  

4. В случай на сушилня с вентилация, проверете дали има неограничен въздушен поток през маркуча за вентилация и през стените.  

5. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.     

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.