Дрехите са твърде намачкани след сушенето в барабанната сушилня

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 12:32

Проблем: 

  • Дрехите са твърде намачкани след сушенето в барабанната сушилня 
  • Сушилнята се нагрява твърде много 

Приложимо към: 

  • Вентилационна сушилня 
  • Кондензационна сушилня 
  • Сушилня с термопомпа помпа 

Решение: 

1. Изберете подходяща програма на сушене. 

Използвайте времева програма, не сушете твърде дълго.  

Проверете своето ръководство за употреба, относно времето на сушене, необходимо за различни видове пране. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук

 2. Извадете прането веднага след края на сушенето. 

Ако е необходимо, удължете фазата на защита срещу гънки или използвайте отложен старт (ако е налично).    

БЕЛЕЖКА: Програмите за вълна и пухени завивки нямат защита срещу гънки.  

3. Не превишавайте максималното количество, описано в главата „Програми“, или показано на дисплея.