Дисплеят на сушилнята показва различни времена на работа за една и съща програма

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 9:12

Проблем: 

  • Дисплеят на сушилнята показва различно времетраене на изпирането за една и съща програма 
  • Действителното времетраене на програмата се различава от посоченото в ръководството на потребителя. 

Приложимо към: 

  • Сушилня с нагревателна помпа 

Решение:

1. Уредът работи правилно. 

Времетраенето за сушене се изчислява според различни параметри, като например:  

  • стайна температура 
  • първоначална влажност на прането 
  • маса и вид на товара 

Показаното време се настройва към действителното времетраене на програмата.


Полезна ли Ви беше тази статия?