Дисплеят на сушилнята показва различно време на работа за една и съща програма

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 13:01

Проблем: 

  • Дисплеят на сушилнята показва различно времетраене на изсушаването за една и съща програма 
  • Действителното времетраене на програмата се различава от посоченото в ръководството на потребителя. 

Приложимо към: 

  • Сушилня с термо помпа 

Решение:

1. Уредът работи правилно. 

Времетраенето за сушене се изчислява според различни параметри, като например:  

  • стайна температура 
  • първоначална влажност на прането 
  • маса и вид на прането

Показаното време се настройва към действителното времетраене на програмата.