Вратата на пералнята със сушилня се отваря по време на цикъл

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 8:06

Вратата обичайно може да се отвори в началото на цикъл за пране след като сте настроили машината на ПАУЗА, ако са налице следните условия:

• машината не е във фаза на нагряване или сушене над 55°C;

• нивото на водата не е твърде високо;

• барабанът не се върти.

Ако вратата може да бъде отворена, когато машината е завършила зареждането на вода по време на цикъл за изпиране или центрофугиране, изключете незабавно машината от контакта. Свържете се с оторизиран сервизен център и не използвайте уреда, докато проблемът не бъде разрешен.