Цикълът за сушене на пералнята със сушилня отнема твърде много време или е твърде кратък

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 11:47

При някои модели това време се съкращава или удължава автоматично, тъй като напредъкът на цикъла зависи от размера на зареждането, теглото, типа и влажността на облеклата. Това важи както за цикли за пране, така и за такива за сушене.

Ако уредът изпълнява цикъл за сушене, цикълът ще се удължи или съкрати според размера на зареждането, теглото, типа и влажността на облеклата. Някои модели също така електронно определят доколко са сухи дрехите и не завършват цикъла, докато не бъдат напълно изсушени.

Вижте предложенията по-долу:

  • Ако е избрана функция за задържане на изплакването, отменете я.
  • Ако е избрана функция за допълнително изплакване, отменете я.
  • Уверете се, че водата влиза в уреда и че налягането на водата е достатъчно високо. В противен случай продължителността на цикъла ще се увеличи. При някои случаи е възможно той да е твърде кратък и препаратът да не се разтвори. Вижте ръководството на потребителя, ако машината не получава достатъчно вода.
  • Ако е избрана функция за отложен старт, отменете я.
  • Уверете се, че уредът изпомпва водата правилно. Ако уредът установи, че нивото на водата не се е променило, преди да премине към цикъл за центрофугиране, възможно е цикълът за пране да бъде повторен. Вижте ръководството на потребителя, ако помпата не изпомпва вода.