Уредът показва съобщение за грешка ЕF0, EFo, EF3 или издава 15 бипкания / 15 примигвания

Последно актуализиран 28.10.2020 г. 15:30

Въпрос:

  • Уредът показва съобщение за грешка ЕF0, EFo, EF3 или издава 15 бипкания / 15 примигвания  

Приложимо към:

  • Пералня със сушилня (за вграждане и самостоятелна)  

Решение:

1. Използвайте по-малко перилен препарат  

Използването на твърде много перилен препарат може да причини прекомерно пенообразуване. Изключете уреда и го оставете за няколко часа докато пяната спадне и после опитайте отново.    

2. Почистете чекмеджето за разпределение на перилните препарати  

Ако чекмеджето за разпределение на перилните препарати или пръскачката са много замърсени или покрити с варовик, водата може да изтече навън и да породи проблем.
Почистете чекмеджето за разпределение на перилните препарати съобразно с наръчника на потребителя и опитайте уреда отново. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

3. Проверете за пране захванато в машината  

Дрехи, захванати между уплътнението на вратата и стъклото, могат да причинят теч от вратата и да позволят на водата да се изтича по предната част и надолу в коритото на основата.   

Разединете уреда от водоснабдяването и електрозахранването и после поставете кърпа зад пералнята на пода. Наклонете уреда малко назад , така че да има около 10-15 см между пода и кикборда отпред.
Задръжте уреда в позиция за около 30-40 секунди, за да може водата в коритото на основата да се оттече върху кърпата. Върнете уреда на пода и го свържете отново.
Проверете водоснабдяването и дренажа.
Проверете дали филтрите във входящия маркуч и клапана за водата са чисти (където входящият маркуч се завинтва към уреда и при кранчето за водата).
Започнете цикъл на пране и вижте дали проблемът е решен

4. Проверете за теч в основата - филтър за валма  

Отстранете филтъра и го почистете в съответствие с наръчника на потребителя (Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук). Проверете дали филтрите са чисти Ако няма повреда по филтъра, напасвайте го отново и го затегнете ръчно.  

5. Проверете водоснабдителния маркуч  

Всеки теч в маркуча може да доведе до това водата да изтече навън в машината до задния панел, затова проверете свързването на водоснабдителния маркуч към кранчето и машината. Ако това е причината, машината трябва да се наклони, както е показано в раздел ""Проверете за пране, захванато в машината"", за да може машината да се задейства отново.  

6. Проверете уплътнението на вратата  

Грешката може да е причинена от утечка в уплътнението на вратата на машината. Проверете като отворите вратата и огледате уплътнението на вратата.  
Уплътнението не трябва да е повредено, напукано или да има дупки. Ако уплътнението на вратата е неизправно, то трябва да се замени от сервизен техник. Не използвайте машината, докато не бъде поправена. Изключете подаването на вода към машината  

7. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.