Сушилнята показва съобщение за грешка Е30, С3 или издава 3 бипкания

Последно актуализиран 25.6.2020 г. 8:52

Въпрос:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е30, С3 или издава 3 бипкания. Грешката е причинена от вода в основата или вътрешността на машината.   

Приложимо към:

  • Сушилня към пералнята (интегрирана и самостоятелна)  

Решение:

1. Проверете водоснабдителния маркуч  

Всеки теч в маркуча може да доведе до това водата да изтече извън машината до задния панел, затова проверете свързването на водоснабдителния маркуч към кранчето и машината. Ако това е причината, машината трябва да се наклони, както е показано в раздел ""Проверете за пране, захванато в машината"", за да може машината да се задейства отново.  

2. Проверете за пране, захванато в машината  

Дрехи, захванати между уплътнението на вратата и стъклото, могат да причинят теч от вратата и да позволят на водата да се изтича по предната част и надолу в коритото на основата.   

  • Разединете уреда от водоснабдяването и електрозахранването и после поставете кърпа зад пералнята на пода.
  • Наклонете уреда малко назад , така че да има около 10-15 см между пода и кикборда отпред.
  • Задръжте уреда в позиция за около 30-40 секунди, за да може водата в коритото на основата да се оттече върху кърпата.
  • Върнете уреда на пода и го свържете отново. 
  • Проверете водоснабдяването и дренажа. 
  • Проверете дали филтрите във входящия маркуч и клапана за водата са чисти (където входящият маркуч се завинтва към уреда и при кранчето за водата).
  • Започнете цикъл на пране и вижте дали проблемът е решен 

3. Проверете уплътнението на вратата  

Грешката може да е причинена от утечка в уплътнението на вратата на машината. Проверете като отворите вратата и огледате уплътнението на вратата.  

Уплътнението не трябва да е повредено, напукано или да има дупки. Ако уплътнението на вратата е неизправно, то трябва да се замени от сервизен инженер. Не използвайте машината, докато не бъде поправена. Изключете подаването на вода към машината  

4. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.