Сушилнята показва съобщение за грешка Е20 или С2, издава 2 бипкания / 2 примигвания

Последно актуализиран 25.6.2020 г. 8:53

Въпрос:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка E20 или C2, издава 2 бипкания или 2 примигвания. Указва проблеми с изпомпването.  

Приложимо към:

  • Самостоятелна сушилня към пералнята 
  • Интегрирана сушилня към пералнята  

Решение:

1.    Осигурете правилно положение на дренажния маркуч  

Дренажният маркуч трябва да влиза не повече от 10 см в дренажния канал. Вижте указанията за монтиране във вашия наръчник на потребителя или отделна брошура за монтаж, предоставена с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

2.    Осигурете правилна височина на дренаж  

Височината на дренаж трябва да бъде не повече от 100 см и не по-малко от 60 см над основата на машината или както е показано в наръчника на потребителя. Вижте указанията за монтиране във вашия наръчник на потребителя или отделна брошура за монтаж, предоставена с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

3.    Почистване на помпата и филтъра  

Почистете помпата и филтъра за валма, включително лопатката на помпата (ако лопатката на помпата се вижда, завъртете я с молив и напасвайте отново филтъра). После започнете пране с гореща вода без да добавяте миещо средство, за да почистите дренажната система. За подробна процедура, вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук. 

 4.    Проверете дали дренажният канал не е блокиран                                                                                                                    
Проверете дали дренажните канали отводняват достатъчно. Опитайте изпиране с дренажния маркуч в съд или мивка.  

5.    Проверете дренажния маркуч за евентуална чупка или извиване  

Чупка или извиване в дренажния маркуч може да попречи на водата да тече през маркуча. Можете да го проверите зад машината. 

 6.    Използвайте по-малко миещо средство  

Когато се използва много миещо средство или се произвежда много пяна, системата за нивото може да се блокира от пяната. Можете да поправите това като изключите машината и разтърсите няколко пъти барабана напред и назад. Изчистете дренажната помпа/филтър и после промийте с гореща вода без миещо средство.  

7. Изключете електрозахранването към сушилнята на пералнята  

проблемът може да се реши като изключите електрозахранването към пералнята за около 1-2 часа и после започнете отново цикъл на пране. Ако помпата е блокирана, биметален предпазител ще изключи помпата. Ако помпата се е охладила, тя би трябвало да работи нормално.  

8. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.