Цикълът на измиване е твърде кратък или твърде дълъг

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 7:31

Цикълът за изпиране продължава твърде дълго

  • Небалансираното зареждане удължава продължителността на цикъла. Това е нормално за пералнята. Пералнята изчислява времето според зареждането и вида на прането, като извежда съответното прогнозно време.
  • Промяната на типа на прането спрямо избрания цикъл може да се отрази на продължителността на прането.
  • Постепенното повишаване на продължителността на цикъла понижава потреблението на енергия. Подобрената фаза на нагряване спестява енергия, а увеличената продължителност осигурява същите резултати от прането (особено при дрехи с нормално замърсяване).
  • Ако не важи никоя от описаните по-горе ситуации, рестартирането на машината ще реши проблема. За да рестартирате машината, изключете я от захранването и изчакайте 30 секунди, след което я включете отново.


Цикълът за пране е прекалено кратък 

  • Пералнята изчислява времето според зареждането и показаното време следва тази прогноза.
  • По-малкото количество зареждане или промяната в типа на прането може да доведе до значително понижаване на времето за пране. Ако машината е заредена с мокри дрехи, например в резултат от предварително накисване, това може също да промени продължителността на изпирането.
  • Понякога е възможно зареждането да не е балансирано и пералнята пропуска цикъла за центрофугиране, за да предотврати повреждане. Прекомерното зареждане или поставянето на едно тежко изделие може да наруши баланса в пералнята по време на центрофугиране.
  • Ако никоя от ситуациите по-горе не важи, проблемът може да бъде разрешен чрез изключване на машината от контакта, изчакване 30 секунди и включване отново.