Светодиодът мига на дисплея на пералната машина

Последно актуализиран 23.5.2024 г. 11:24

Ако на дисплея на пералната машина мига светодиод, това може да означава, че вратата е отворена, или че бутонът за стартиране не е натиснат.

  • Съобщението за грешка, което обикновено се показва, е обяснено подробно в ръководството за употреба. Можете да изтеглите ръководството от тук.

Предупреждение: Не използвайте уреда, докато проблемът не бъде установен. Изключете захранването на уреда и се уверете, че никой в къщата не е включил отново захранването или не се опитва да използва уреда, преди той да бъде ремонтиран.

Ако проблемът продължава да съществува, следвайте следните стъпки

На дисплея могат да се появят някои видове сигнали:

Сигналите се появяват с мигаща червена индикаторна светлина едновременно на бутона START/PAUSE и на дисплея.


Показаните сигнали са изброени по-долу:

  • E10 - Проблеми с пълненето на вода (кранът е затворен).
  • E20 - Проблеми с източването (филтърът е замърсен).
  • E40 - Проблеми с вратата (вратата е отворена).

Тези грешки могат да бъдат обозначени с мигащ червен светодиод в бутона START/PAUSE и с един или няколко светодиода.

Тези сигнали могат да бъдат отстранени незабавно.


Следните сигнали не могат да бъдат отстранени веднага.

  • EF0 - Теч на вода (система Aqua Control).
  • EH0 - Напрежението или честотата на свързване са извън нормалните стойности.

Тези аварийни сигнали се показват на потребителя, но за разрешаването им може да е необходима техническа помощ.

За отстраняване на неизправности - потърсете всеки код за грешка в базата данни.


Ако горните предложения не разрешат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.