Пералнята показва съобщение за грешка E50

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 12:20

Проблем:

  • Пералнята показва съобщение за грешка E50, C9 или F9.

Отнася се за:

  • Пералня
  • Пералня със сушилня

Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Предупреждение: Не препоръчваме да използвате уреда, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете уреда от захранването и не го свързвайте отново, докато не сте сигурни, че всички нередности са отстранени.

Причина:

  • Съобщение E50, C9 или F9 показва, че е настъпила повреда в двигателя.