Пералнята не работи / не реагира

Последно актуализиран 25.3.2024 г. 9:00

Проблем

  • Пералнята не работи/няма ток
  • Няма реакция при включване на уреда
  • Няма реакция за бутона ВКЛ./ИЗКЛ
  • Програмата за пране не стартира

Отнася се за

  • Перални машини
  • Перални сушилни

Решение

Ако пералнята не реагира на бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и дисплеят на уреда остава празен, първо проверете електрическата връзка:

1. Извадете щепсела от електрическия контакт.

2. Включете друго устройство (напр. сешоар) в електрическия контакт и го включете (този тест е за да провери дали има проблем със захранването).

3. Ако няма проблем с електрическия контакт, оставете проблемното устройство изключено за 15 минути и след това го включете отново, ако все още не работи, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

4. В случай на дефектен електрически контакт/проблем със захранването, свържете се с квалифициран електротехник.


Ако уредът може да се включи, но програмата за пране не стартира, проверете:

1. Пералнята е претоварена/прекомерното натоварване блокира ли вратата?

Програмата няма да започне, ако вратата не е напълно затворена. Извадете част от прането и опитайте да стартирате програмата отново.

2. Уредът показва ли символ на катинар?

Това означава, че защитата от деца е активна. Деактивирайте заключването и рестартирайте програмата.

Обикновено бутоните за заключване от деца ще бъдат маркирани на контролния панел (вижте примера по-долу). Ако те не са налични, моля, вижте вашето ръководство за потребителя .

3. Уредът извежда ли код за грешка?

Код за грешка (започващ с E, напр. E10, E20) показва потенциален проблем с уреда (напр. липса на вода). Използвайте нашето ръководство за отстраняване на неизправности , за да отстраните причината за повредата.