Пералната машина не поема препарати/в отделението за омекотител остава вода

Последно актуализиран 23.9.2020 г. 10:54

Проблем:

  • Перилният препарат остава в касетата 
  • Омекотителят остава в касетата 
  • По прането няма аромат от омекотителя 
  • Теч от предната част на касетата за перилния препарат 
  • Внимателно затворете касетата за перилен препарат 
  • В отделението с омекотител остава вода 

Приложимо към:

  • Перална машина с предно зареждане 
  • Перални със сушилни 

Решение:

1. Извадете касетата за дозиране на перилните препарати, като я изтеглите докрай  

При някои модели е необходимо ключалката да се натисне надолу, както е указано на снимката за издърпване на касетата:   

drawer1.png


2. Свалете горната част от отделението на препарата, за да подпомогнете почистването и го измийте на течаща топла вода, за да премахнете всякакви следи от натрупан препарат.

След почистване, поставете горната част обратно на позицията ѝ. 

drawer3.png

3. Уверете се, че всички остатъци от препарат са премахнати от горната и долната част на прореза.

Използвайте малка четка, за да почистите прореза. 

drawer4.png

4. Вкарайте отделението за препарат във водещите релси и го затворете.

Пуснете програма за изплакване без никакви дрехи в барабана.

drawer5.png

5. Почиствайте редовно касетата за перилния препарат, за да предотвратите натрупване на утайки от препарата

6. Винаги спазвайте инструкциите, които намирате върху опаковката на перилните или други препарати, без да превишавате указаното максимално ниво  

7. Отворете касетата за дозиране леко след всяко изпиране, за да може да изсъхне между изпиранията