Омекотителят за тъкани се стича направо в барабана на пералнята

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 14:52

Причина

  • Прекомерно количество омекотител за тъкани в отделението.
  • Твърде силно натискане на чекмеджето за препарат
  • Замърсявания/ остатъци в чекмеджето на дозатора

Решение

  • Следвайте указанията в ръководството на потребителя, за да избегнете препълване на отделението
  • Затваряйте внимателно чекмеджето за препарат в началото на всеки цикъл за изпиране
  • Почиствайте чекмеджето на дозатора съгласно указанията в ръководството на потребителя

Омекотителят за тъкани се извежда от чекмеджето за препарат към барабана. Възможно е тези канали да са запушени. За да ги отпушите, изплакнете каналите и ги почистете с хладка вода и четка.

Омекотителят за тъкани се извежда от чекмеджето за препарат към барабана. Възможно е тези канали да са запушени. За да ги отпушите, изплакнете каналите и ги почистете с хладка вода и четка.

Ако чекмеджето за препарат е отворено в началото на цикъла, омекотителят за тъкани се стича направо в барабана, докато водата се зарежда. Той може да се проверява едва след второто зареждане на вода. До този момент омекотителят за тъкани трябва да е там.

Максималното ниво на омекотителя за тъкани е посочено на капака.