Как да настроя функцията AutoDose на пералнята ми AEG

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:26

Проблем

  • Как да настроя функцията AutoDose на пералнята ми AEG

Отнася се за

  • Перални машини AEG с функционалност AutoDose

Решение

В зависимост от оформлението на контролния панел на Вашата перална машина AEG, използвайте следните инструкции за настройка на Autodose:

Версия 1 на контролния панел

1. За да влезете в конфигурационен режим, задръжте натиснати едновременно бутоните Температура (1) и Центрофуга (2) за няколко секунди, докато се покаже “SET” (3) вляво на дисплея и започнат да мигат индикаторите на резервоара за перилен препарат (4) и на резервоара за омекотителя (5) вдясно на дисплея..
Word изображение за импортиране


2. Докоснете бутона на резервоара за перилен препарат (1). Дисплеят показва OFF (2).
Word изображение за импортиране


3. Word изображение за импортиране ПРЕДИ ДА НАСТРОИТЕ РЕЗЕРВОАРА НА ОМЕКОТИТЕЛЯ, ТРЯБВА  ДА НАСТРОИТЕ ТОЗИ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

4. Word изображение за импортиране  Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът с перилен препарат AutoDose остава деактивиран. НЕ МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. За да го активирате, трябва да влезете отново в конфигурационния режим.

5. Докоснете отново бутона на резервоара за перилен препарат (1). Дисплеят показва индикатора на резервоара (2) и нивото на препарат по подразбиране (3). Word изображение за импортиране


6. За да зададете основна доза, докоснете неколкократно бутона за температура (1), за да регулирате дозата нагоре, и бутона за завъртане (2), за да я коригира надолу.
Минималната стъпка е 1 мл.
Word изображение за импортиране


7. Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за почистващ препарат AutoDose е активиран.

МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА / ДЕАКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. Word изображение за импортиране


8. Докоснете бутона на резервоара за омекотител (1). Дисплеят показва OFF (2).

Word изображение за импортиране


9. Word изображение за импортиране Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за омекотител AD остава деактивиран. НЕ МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. За да го активирате, трябва да влезете отново конфигурационния режим.

10. Докоснете отново бутона на резервоара за омекотител (1). Дисплеят показва индикатора на резервоара (2) и нивото на детергент по подразбиране (3).

Word изображение за импортиране


11. За да зададете основна доза, докоснете неколкократно бутона за температура (1), за да регулирате дозата нагоре, и бутона за завъртане (2), за да я регулирате надолу. Минималната стъпка е 1 ml.

12. Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за перилен препарат за AD е активиран. МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА / ДЕАКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. Word изображение за импортиране


КРАТКА ТАБЛИЦА

РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА (1)
СТАНДАРТЕН РЕЖИМ (2)
РЕЗЕРВОАР ЗА ПРЕПАРАТВКЛЮЧЕНДеактивиран
ИЗКЛЮЧЕНАктивиран / деактивиран
РЕЗЕРВОАР ЗА ОМЕКОТИТЕЛВКЛЮЧЕНДеактивиран
ИЗКЛЮЧЕНАктивиран / деактивиран


(1): СТАТУТ НА НАСТРОЙКАТА НА РЕЗЕРВОАРА В РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА

(2): ДЕЙСТВИЯ, РАЗРЕШЕНИ В СТАНДАРТНИЯ РЕЖИМ


Версия 2 на контролния панел


1. За да влезете в конфигурационен режим, задръжте натиснати едновременно бутоните Температура (1) и Центрофуга (2) за няколко секунди, докато се покаже “SET” (3) вляво на дисплея и започнат да мигат индикаторите на резервоара за перилен препарат (4) и на резервоара за омекотителя (5) вдясно на дисплея.


2. Докоснете бутона на резервоара за перилен препарат (1). Дисплеят показва OFF (2).


3. Word изображение за импортиране ПРЕДИ ДА НАСТРОИТЕ РЕЗЕРВОАРА НА ОМЕКОТИТЕЛЯ, ТРЯБВА ДА НАСТРОИТЕ ТОЗИ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

4. Word изображение за импортиране Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът с перилен препарат AutoDose остава деактивиран. НЕ МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. За да го активирате, трябва да влезете отново в конфигурационния режим.

5. Докоснете отново бутона на резервоара за перилен препарат (1). Дисплеят показва индикатора на резервоара (2) и нивото на препарат по подразбиране (3).


6. За да зададете основна доза, докоснете неколкократно бутона за температура (1), за да регулирате дозата нагоре, и бутона за завъртане (2), за да я коригирате надолу. Минималната стъпка е 1 мл.


7. Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за перилен препарат AutoDose е активиран.

МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА / ДЕАКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. Word изображение за импортиране


8. Докоснете бутона на резервоара за омекотител (1). Дисплеят показва OFF (2).

9. Word изображение за импортиране Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за омекотител AD остава деактивиран. НЕ МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. За да го активирате, трябва да влезете  отново в конфигурационния режим.

10. Докоснете отново бутона на резервоара за омекотител (1). Дисплеят показва индикатора на резервоара (2) и нивото на препарат по подразбиране (3).


11. За да зададете основна доза, докоснете неколкократно бутона за температура (1), за да регулирате дозата нагоре, и бутона за завъртане (2), за да я регулирате надолу. Минималната стъпка е 1 мл.

12. Ако няма да се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за перилен препарат за AD е активиран. МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА / ДЕАКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. Word изображение за импортиране


КРАТКА ТАБЛИЦА

РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА (1)
СТАНДАРТЕН РЕЖИМ (2)
РЕЗЕРВОАР ЗА ПРЕПАРАТИЗКЛЮЧЕНДеактивиран
ВКЛЮЧЕНАктивиран / деактивиран
РЕЗЕРВОАР ЗА ОМЕКОТИТЕЛИЗКЛЮЧЕНДеактивиран
ВКЛЮЧЕНАктивиран / деактивиран


(1): СТАТУТ НА НАСТРОЙКАТА НА РЕЗЕРВОАРА В РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА

(2): ДЕЙСТВИЯ, РАЗРЕШЕНИ В СТАНДАРТНИЯ РЕЖИМ