Дръжката на вратата на пералнята е повредена

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 12:44

Когато цикълът току-що е завършил, е възможно вратата да не може да се отвори. Това е стандартна функция за заключване на вратата за предотвратяване на течове. 

  • Заключването обикновено се освобождава след 2 - 5 минути.
  • Ако това не разреши проблема, проверете дали някоя от частите на дръжката има видими признаци на повреда. Ако са повредени или вратата е заседнала, свържете се с оторизиран сервизен център.