Дрехите са твърде намачкани след изпиране в пералната машина

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 10:00

Проблем: 

  • Дрехите са твърде намачкани след изпиране в пералната машина 

Приложимо към: 

  • Пералня с предно натоварване (интегрирана и самостоятелна) 
  • Перална машина с горно натоварване 

Решение: 

1. Не претоварвайте барабана с пране.  

Вижте ръководството на потребителя за указания относно количеството и вида на тъканите. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.  

2. Изберете правилната скорост на въртене за вида и количеството пране.  

Консултирайте се с ръководството на потребителя за подробни указания и програмирайте машината в съответствие с етикетите за грижа при изпиране. 

3. Програмираната температура на водата е подходяща за вида пране в барабана.  

Консултирайте се с ръководството на потребителя за подробни указания и програмирайте машината в съответствие с етикетите за грижа при изпиране.  

4. Изберете подходящия цикъл за вида пране в барабана.  

В циклите за памук, дрехите се перат с ниско ниво на водата, енергично пране и висока скорост на центрофугиране при завършване.

Всички тези фактори правят дрехите намачкани. Използвайте нежни водни цикли за дрехи, които се намачкват лесно.  

5. Извадете прането си от барабана веднага щом започне да се върти  

Дрехите може да се намачкат, ако бъдат оставени в барабана продължително време.