Водата е засмукана във прахосмукачката

Последно актуализиран 9.8.2023 г. 7:25

Проблем:

  • Водата е засмукана във прахосмукачката

Отнася се за:

  • прахосмукачка
  • прахосмукачка без кости

Разделителна способност:

1. Ще трябва да смените двигателя в оторизиран сервизен център на AEG.

Забележка: Повредата на двигателя, причинена от проникване на вода, не се покрива от гаранцията.