Почистване на маркуча на прахосмукачката

Последно актуализиран 9.8.2023 г. 7:27

Проблем:

  • Почистване на маркуча на прахосмукачката
  • Как да премахнете чужди предмети, заседнали в маркуча на прахосмукачка?

Отнася се за:

  • Прахосмукачка
  • Прахосмукачка без торбичка

Резолюция:

1. Натиснете метлата през маркуча, за да отстраните всички чужди предмети, които са заседнали в маркуча. Вземете края на метлата и я прокарайте през маркуча. Поставете пръчката бавно, за да не счупите или пробиете случайно маркуча.

2. Почистете маркуча, като го стиснете леко.

Внимавайте обаче, в случай че запушването е причинено от стъкло или игли, заклещени в маркуча.

Забележка: Гаранцията не покрива повреди на маркуча, причинени от почистването му.