Прахосмукачката с пръчки спира или не стартира

Последно актуализиран 29.8.2023 г. 12:06

Проблем

 • Пръчковата прахосмукачка спира или не стартира
 • Пръчковата прахосмукачка не работи

Отнася се за

 • Безжични прахосмукачки

Решение

Възможни причини:

 • Ролката на четката е блокирана
 • Контейнерът за прах е пълен и/или филтрите са блокирани/мръсни
 • Прахосмукачката може да е прегрята
 • Батерията е празна (последният светодиод мига)
 • Дефектен модел

Няколко неща, които можете да проверите, за да опитате и разрешите:

Моля, вижте ръководството за потребителя за подробна информация относно поддръжката на вашия конкретен модел. Ръководството за употреба може да бъде изтеглено ТУК


1. Изключете прахосмукачката - след това проверете дали дюзата, тръбата, маркуча или филтрите са блокирани и/или замърсени.

Извадете филтрите от контейнера за прах и изпразнете съдържанието в кофа за боклук.

Филтрите трябва да се почистват на редовни интервали, за да се осигури висока ефективност на почистване.

2. Почистете и отстранете заплетените косми, нишки и влакна от ролката на четката

Използвайте чифт ножици, за да премахнете конците и т.н. Сглобете отново ролката на четката, като се уверите, че може да се върти свободно.

3. Възможно прегряване - Оставете продукта да се охлади за минимум 2 часа на стойката за зареждане, преди да го стартирате отново.

4. Заредете напълно прахосмукачката.

5. Ако прахосмукачката не се зарежда, проверете за възможни електрически проблеми:

 • Проверете дали кабелът за зареждане е свързан към електрическата мрежа.
 • Проверете дали щепселът и кабелът не са повредени.
 • Проверете за изгорял предпазител.

Ако прахосмукачката все още не работи, свържете се с оторизиран сервизен център на AEG.

Когато се свързвате със сервизния център на AEG, уверете се, че разполагате със следните данни:

 • Номер на модела,
 • PNC номер
 • Сериен номер

Информацията може да бъде намерена на табелката с данни.