Батерияте на безкабелната прахосмукачка не се зарежда

Последно актуализиран 31.1.2024 г. 7:39

Проблем

  • Батерияте на безкабелната прахосмукачка не се зарежда 
  • Зареждането на батериията отнема над 6 часа

Отнася се за

  • Безкабелки прахосмукачки

Решение

Решението:

1. Преместете основното устройство в най-ниското положение (важи за някои модели). Не трябва да се заключва в горно или междинно положение.

2. Проверете дали зареждащия модул на гърба на прахосмукачката е свързан правилно към зарядната станция.

3. Уверете се, че кабелът за зареждане е свързан към гърба на зарядната станция и захранването е включено към контакта.

4. Уверете се, че основният накрайник за почистване на под е свързан към устройството (отнася се за някои модели). В противен случай процесът на зареждане няма да започне.

5. Съхранявайте и зареждайте устройството в помещение при температура  между 5 ° C и 35 ° C.

Времето за зареждане е по-дълго при високи температури - това е нормално.

Причина:

  • Зарядната станция е поставена неправилно (важи за някои модели).
  • Устройството не е правилно разположено в зарядната станция.
  • Кабелът за зареждане не е свързан.
  • Неправилно свързана засмукваща дюза или липса на такава (някои модели).
  • За да се защити батерията и електрониката, функцията за зареждане се деактивира, ако температурата на околната среда е под 5 ° C или над 35 ° C.