Възможно ли е да се обърне вратата на фризера ми?

Последно актуализиран 21.5.2020 г. 12:51


Въпрос: 

  • Възможно ли е да се обърне вратата на фризера ми? 

Приложимо към: 

  • Хладилник 
  • Хладилник-фризер 
  • Вертикален фризер 

Решение: 

1. Като цяло всяка врата на нашите хладилници и фризери може да се обръща.  

  • Направете справка с наръчника на потребителя за подробни указания.
  • Ако процедурата не е описана в наръчника на потребителя, се свържете с оторизиран сервизен център.