Уредът издава шум

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:58

Звуци на бълбукане, скърцане или тракане 

Това са обичайни звуци, издавани от компресора.

Работните шумове може да се различават от тези при по-старите уреди поради новата формула на хладилния агент.

Звуци на изтичане, шуртене, капане или бълбукане 

Това са обичайни звуци, издавани от втечнителя.

Работните шумове може да се различават от тези при по-старите уреди поради новата формула на хладилния агент.

Постоянен шум от чукане 

Постоянен шум от чукане, 2–3 пъти за секунда, по време на замразяване.

Това са обичайни звуци, издавани по време на впръскване на охладителна течност.

Работните шумове може да се различават от тези при по-старите уреди поради новата формула на хладилния агент.

Шум на бучене, бръмчене или свистене

Това са обичайни работни звуци, издавани от механичните елементи в компресора.

Пукане или пращене. 

2–10 пъти през деня се чува звук на пукане.

Това са обичайни работни звуци, издавани от автоматичния размразяващ цикъл и с течение на времето тяхната поява ще става по-рядка.

Щракане 

Това е обичаен работен звук, издаван от термостата при неговото включване или изключване.

Звуци от вибрация или тракане.

Тези звуци могат да се появят, ако тръбната система, разположена в задната част на уреда, се опира в стена или шкаф. Това не оказва влияние върху производителността на уреда.

Нещо докосва ли се до уреда?

Опитайте се да преместите уреда или да регулирате шкафа и декоративните панели. Това би трябвало да спре шума от вибрациите. 

Проблемът може да бъде решен и чрез лекото преместване на тръба в задната част на уреда или нейното фиксиране на място.

Има ли артикули в уреда, които се докосват?

Разполагането на артикулите в уреда на по-голямо разстояние един от друг трябва да реши този проблем. Още един плюс е, че по този начин се подобрява въздушната циркулация.

Сложили ли сте нещо върху уреда?

Отстраняването на няколко от предметите, поставени върху уреда, трябва да отстрани този проблем.

Непрекъснат звук на щракване при включване и изключване на компресора 

Постоянният звук на щракване може да е предизвикан от софтуерен проблем или дефектно реле за старт на компресора.

Този проблем може да бъде решен чрез нулиране на уреда. Уредът може да бъде нулиран чрез изключването на щепсела от контакта за около един час и повторното му включване.

Ако проблемът се появи отново, уредът трябва да бъде проверен и ремонтиран от сервизен техник.

Полезна ли Ви беше тази статия?