Преди да позвъните

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:54

Когато се свързвате с нас, подгответе следната информация:

  • Номер на модела
  • PNC (номер на продукт)
  • ELC номер
  • Сериен номер

Ще намерите тази информация върху табелката с данни на уреда.

  1. Номер на модела
  2. PNC (номер на продукт)
  3. ELC номер
  4. Сериен номер

Табелката с данни е разположена на следните места:

Хладилник

вътре и отстрани

Фризер

вътре и отстрани

Хладилник-фризер

вътре и отстрани

2017-09-25_0959.png2017-09-25_095.png2017-09-25_0950.png