Компресорът работи продължително време

Последно актуализиран 25.9.2020 г. 9:35

Проблем:

  • Хладилният компресор работи непрекъснато

Отнася се за:

  • Фризер
  • хладилник

Решение:

1. Задайте по-висока температура.

Дръжте температурата на хладилника си не по-ниска от 4 ° C, а фризера на -19 ° C (или -18 ° C , в зависимост от Вашия модел).

2. Проверете дали вратата е затворена правилно и избягвайте да оставяте вратата отворена за дълго време.

3. Оставете температурата на храната да се понижи до стайна температура преди съхранение.

4. Проверете дали температурата на околната среда е твърде висока спрямо климатичния клас на таблицата с етикети.

Прекалено високата температура на околната среда може да причини недостатъчно охлаждане. Колкото по-висока е околната температура, толкова по-дълго ще работи компресорът.

5. Проверете дали уредът е монтиран с подходяща вентилация.

Можете да намерите изискванията за вентилация в ръководството за употреба или ръководството за инсталиране.

Изтеглете ръководство за употреба .

Причина:

  • Температурата е настроена неправилно.
  • Много хранителни продукти са били сложени едновременно.
  • Хранителните продукти, поставени в уреда, са били твърде топли.
  • Температурата в помещението е твърде висока.
  • Вратата не е затворена правилно.
  • Вратата се отваря твърде често.

Още:

  • Компресорът на хладилник или фризер може да работи за около 45 минути на час. Електронно контролираните компресори работят непрекъснато, но с променена интензивност, ако е необходимо. Това е нормално и не е неизправност