Компресорът на моя уред не издава звук

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:45

Уверете се, че уредът е свързан правилно към електрозахранването и че хладилната система е включена.

Проверете за работни звуци след един час.

Ако уредът е включен и компресорът е тих, хладилникът може да работи в автоматичен размразителен цикъл. Размразителната програма се задейства регулярно и отнема около 30 минути. Погледнете ръководството на потребителя, за да видите дали Вашият уред използва тази функция.

Можете да измерите функционирането на хладилника, като поставите чаша с вода, с потопен в нея термометър, в центъра на средния рафт и отчетете температурата след 6 до 8 часа. Ако показаната температура отговаря на зададената от Вас, уредът работи правилно.

Ако горният съвет не отстрани проблема, той може да бъде отстранен от сервизен техник.

Полезна ли Ви беше тази статия?