Дисплеят на хладилника с камера показва F7

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 9:39

Въпрос: 

  • Съобщение за грешка F6 или F7 на дисплея на хладилника/камерата

Приложимо към: 

  • Хладилник
  • Хладилник с камера

Решение: 

1. Проверете дали електрическото захранване на уреда не е прекъснато

2. Избягвайте да оставяте вратата отворена за дълги периоди от време

3. Проверете дали вратата е напълно затворена

4. Проверете дали уредът се охлажда правилно

  • Измерете температурата с термометър в чаша вода, поставена вътре в хладилника. Ако температурата е между +4 и +5 °C, хладилникът работи правилно.
  • Централната температура на храните е по-важна от температурата на вътрешния въздух на хладилника, тъй като температурата ще се променя по време на всеки цикъл на охлаждане (от включването до изключването на компресора за охлаждане).
  • По-евтините термометри може да покажат вариации от ±1–2 °C или повече. 
  • Регулирайте температурата като завъртите температурния регулатор или чрез контролния панел.

5. Ако проблемът е причинен от временно повишена температура в уреда, съобщението за грешка ще изчезне след няколко часа, когато температурата се нормализира

6. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.