Температурата в хладилника е твърде висока

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 9:59

Въпрос:

  • В хладилника е твърде топло
  • Температурата в хладилника е твърде висока

Приложимо към: 

  • Хладилник с камера
  • Хладилник

Решение: 

1. Изчакайте около 12 часа, за да може уредът да достигне правилната температура, ако току-що сте го монтирали

2. Ако току-що сте поставили голям брой студени продукти в уреда, алармата ще спре, когато температурата се нормализира 

3. Проверете дали вентилаторът в уреда е включен и дали работи (ако уредът Ви има вентилатор

Можете да проверите вентилатора като затворите вратата за момент и после пак я отворите. Веднага след отваряне на вратата можете да чуете дали вентилаторът работи и дали спира твърде бързо. 

4. Уредът трябва да е нивелиран

Регулирайте крачетата и проверете нивелирането с либела.

5. Проверете дали уредът е монтиран и закрепен правилно, така че вратата да се затваря добре (за вградени уреди) 

6. Проверете дали уплътнението на вратата е чисто и здраво 

7. Проверете дали вратата е добре затворена и не я оставяйте отворена дълго време 

8. Проверете дали пантите на вратата са стабилни и здрави. Ако има дефектни части на панти, сменете ги. 

9. Проверете дали уредът охлажда правилно

  • Измерете температурата с термометър в чаша вода, поставена вътре в хладилника. Ако температурата е между +4 и +5 °C, хладилникът работи правилно.
  • Централната температура на храните е по-важна от температурата на вътрешния въздух на хладилника, тъй като температурата ще се променя по време на всеки цикъл на охлаждане (от включването до изключването на компресора за охлаждане).
  • По-евтините термометри може да покажат вариации от ±1–2 °C или повече. 
  • Регулирайте температурата, като включите регулатора на температурата или чрез контролния панел.    

10. Проверете дали уредът е монтиран така, че да се вентилира добре. 

Изискванията за вентилация можете да намерите в ръководството на потребителя или ръководството за монтаж. 

11. Проверете дали е махната защитната опаковка от вратата (за вградени уреди)

12. Проверете дали околната температура е твърде висока или твърде ниска по отношение на климатичния клас на табелката с данни 

13. Размразете уреда и го включете отново   

14. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.