Температурата в хладилника е твърде ниска

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 10:05

Въпрос:   

  • Охлаждането на хладилника е твърде силно 
  • Температурата в хладилника е твърде ниска 
  • Хладилникът замръзвал в него се образува скреж   

Приложимо към:   

  • Хладилник
  • Хладилник с камера 

Решение:    

1. Проверете дали уредът се охлажда правилно

  • Измерете температурата с термометър в чаша вода, поставена вътре в хладилника. Ако температурата е между +4 и +5 °C, хладилникът работи правилно.
  • Централната температура на храните е по-важна от температурата на вътрешния въздух на хладилника, тъй като температурата ще се променя по време на всеки цикъл на охлаждане (от включването до изключването на компресора за охлаждане).
  • По-евтините термометри може да покажат вариации от ±1–2 °C или повече. 
  • Регулирайте температурата, като включите регулатора на температурата или чрез контролния панел.  

2. Изключете режима за пазаруване

Проверете наръчника за потребителя, за да видите дали Вашият уред разполага с тази функция и как можете да я изключите. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.

3. Проверете дали вентилаторът в уреда е включен и работи (ако уредът Ви има вентилатор) 

Можете да проверите вентилатора като затворите вратата за момент и после пак я отворите. Веднага след отваряне на вратата можете да чуете дали вентилаторът работи и дали спира твърде бързо. 

4. Чекмеджетата трябва да са затворени докрай/прибрани докрай

5. Ако хладилникът има капак/дампфер за циркулацията на студения въздух, който може да се отваря, можете да го затворите.

Капакът обикновено се намира над чекмеджетата или до задната стена зад чекмеджетата. 

6. Храната не бива да е в контакт със задната стена на уреда

Продуктите, които са в контакт със задната стена, трябва да бъдат преместени, за да не се образува лед на рафта. Задната стена замръзва по време на охлаждане, а при автоматично размразяване ледът се топи. Ако по време на размразяване има продукти в допир със задната стена, водата ще се стече върху рафта, вместо да слезе в канала за източване.  

7. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.