На дисплея на хладилника се показва линия (—)

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 12:44


Въпрос: 

  • Дисплеят на хладилника показва тирета (—)
  • Температурата в хладилника е по-ниска от 0 °C

Приложимо към: 

  • Хладилник с камера
  • Хладилник

Решение: 

1. Проверете дали уредът се охлажда правилно

  • Измерете температурата с термометър в чаша вода, поставена вътре в хладилника. Ако температурата е между +4 и +5 °C, хладилникът работи правилно.
  • Централната температура на храните е по-важна от температурата на вътрешния въздух на хладилника, тъй като температурата ще се променя по време на всеки цикъл на охлаждане (от включването до изключването на компресора за охлаждане).
  • По-евтините термометри може да покажат вариации от ±1–2 °C или повече. 
  • Регулирайте температурата като завъртите температурния регулатор или чрез контролния панел.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложението по-горе не реши проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.