Хладилникът показва аларма, червена предупредителна светлина, мигащ триъгълник или звуков сигнал

Последно актуализиран 28.4.2023 г. 9:43

Въпрос: 

 • Алармата е видима на панела
 • На дисплея мига червена светлина
 • На дисплея се вижда мигащ триъгълник
 • Уредът дав аларма за спешност или звуков сигнал
 • Непостоянно охлаждане, недостатъчно охлаждане, твърде висока температура

Приложимо към:   

 • Хладилник
 • Хладилник/фризер

Решение:    

1. Можете да изключите алармата за спешност с натискане на който и да е бутон

2. Изчакайте прибл. 12 часа, за да може уредът да постигнете правилната температура, ако току-що сте го монтирали  

3. Ако току-що сте поставили голям брой хранителни продукти в уреда, алармата ще спре, когато температурата се нормализира 

4. Проверете дали вентилаторът в уреда е включен и дали работи. (ако уредът Ви има вентилатор)

Можете да проверите вентилатора като затворите вратата за момент и после пак я отворите. Веднага след отваряне на вратата можете да чуете дали вентилаторът работи и дали спира твърде бързо. 

5. Уредът трябва да е нивелиран

Регулирайте крачетата и проверете нивелирането с либела.

6. Проверете дали уредът е монтиран и закрепен добре, така че вратата да се затваря правилно) 

7. Проверете дали уплътнението на вратата е чисто и здраво 

8. Проверете дали вратата е затворена добре и не я оставяйте отворена за дълго време 

9.  Проверете дали пантите на вратата са добре закрепени и здрави. Ако има дефектни части на панти, сменете ги. 

10. Проверете дали уредът се охлажда правилно 

 • Измерете температурата с термометър в чаша вода, поставена вътре в хладилника. Ако температурата е между +4 и +5 °C, хладилникът работи правилно.
 • Централната температура на храните е по-важна от температурата на вътрешния въздух на хладилника, тъй като температурата ще се променя по време на всеки цикъл на охлаждане (от включването до изключването на компресора за охлаждане).
 • По-евтините термометри може да покажат вариации от ±1–2 °C или повече. 
 • Регулирайте температурата като завъртите температурния регулатор или чрез контролния панел.

11. Уредът трябва да е монтиран така, че да има добра вентилация. 

Изискванията за вентилация можете да намерите в ръководството на потребителя или ръководството за монтаж. 

12. Проверете дали защитната опаковка е махната от вратата (за вградени уреди)

13. Проверете дали околната температура е твърде висока или твърде ниска по отношение на климатичния клас на табелката с данни  

14. Размразете уреда и го включете отново   

15. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.