Има повреда, пукнатина, надраскване или дупка в хладилника

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 10:17

Въпрос:

  • Фризерът/хладилникът/хладилникът с камера/охладителят за вино е повреден.

Приложимо към: 

  • Фризер
  • Хладилник
  • Хладилник с камера
  • Охладител за вино

Решение: 

1. Ако сте открили повредата при разопаковане на устройството, свържете се с търговеца на дребно веднага, за да разберете дали се е получила по време на доставяне до Вас. 

Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.    

2. Ако повредата е открита след монтаж и първа употреба, свържете се с лицето, извършило монтажа, за да провери то дали уредът е повреден по време на монтаж.

3. Ако повредата е резултат от предмети, които да били сложени в уреда, или други механични причини, една дупка или пукнатина например може да се покрие с универсално уплътнение. 

Уплътнението трябва да е одобрено за употреба в среди, където се пази храна. 

4. Ако панти, светлини или други части са повредени, те може да се сменят лесно.   

Ако искате сами да смените тези части, можете да намерите резервни части, аксесоари и продукти за грижа в нашия уеб магазин. 

5. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.