По страните и ръбовете на фризера има скреж или лед

Последно актуализиран 30.11.2023 г. 13:45

Въпрос 

  • Има скреж или лед по страните и ръбовете на фризера

Приложимо към

  • Вертикален фризер

Решение 

1. Размразете фризера
Подробна информация можете да намерите в наръчника на потребителя. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.
Фризерите с технология без замръзване автоматично топят леда. Ако фризерът не е модел с технология без замръзване, трябва сами да го размразите според изискванията.

2. Не отваряйте вратата твърде често и не я оставяйте отворена за дълго време

3. Настройте температурата на прибл. -18 °C
Проверете температурата с термометър в чаша с олио за готвене, която сте сложили възможно най-близо до вратата. Измерете температурата след около 12 часа.

4. Винаги пазете храни в алуминиево фолио или плътно затворени съдове

5. Фризерът трябва да се вентилира правилно - както е показано в ръководството за потребителя или инструкциите за монтаж

6. Уплътнението на вратата по ръбовете на вратата трябва да е стабилно
Проверете дали уплътнението на вратата действа правилно, като затворите вратата с лист хартия и след това дръпнете хартията. Ако можете да дръпнете хартията лесно, вратите не се затварят правилно и уплътненията трябва да се сменят.

7. Уплътнението на вратата трябва да е чисто
Уплътнението може да се почисти с влажна кърпа и малко почистващ препарат.

8. Проверете дали уплътнението на вратата не е деформирано
Ако е деформирано, проблемът обикновено се решава така: за няколко секунди затоплете уплътнението със сешоар, след това опитайте да опънете гумата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не нагрявайте уплътнението на вратата твърде много - в противен случай може да повредите и него, и вратата.    

9. Проверете пантите и сменете частите от тях, които са дефектни, ако има такива

10. Свържете се с оторизиран сервизен център
Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Причина

  • Нормално е във фризерите да се образува скреж и лед. Ледът се образува, когато се отваря вратата на фризера, което позволява навлизането в уреда на влажен въздух. 
  • Ако фризерът Ви е монтиран и използван правилно, ще спестите енергия и няма да вредите на околната среда. 
  • Храните, поставени неопаковани във фризера, отделят много влага и увеличават обема на леда в уреда.